Naam voor de startpagina van de wiki

Als je als naam van de eerste pagina van je wiki iets anders wil dan de WikiNaam, dan kun je die hier ingeven. Deze naam wordt op de eerste pagina van de wiki gezet.

Als je dit veld niet invult, krijgt de eerste pagina de wiki-naam krijgen, tenzij je een pagina kiest in het veld 'Wiki-inhoud bij start'.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English