Hoe maak je een wiki

De wikimodule in Moodle is gebaseerd op ErfurtWiki, een script voor het maken van een WikiWikiWeb hypertextsysteem. Het maakt het aanmaken en onderhouden van webpagina's met een groep leerlingen eenvoudig.

 • Leer een PaginaMaken
 • Klik dan op Bewerk of kies "Bewerk deze pagina" uit het rolmenu om de inhoud van de pagina te wijzigen.
 • Je kunt je pagina's van opmaak voorzien met wiki-opmaak, of met HTML (als die optie ingeschakeld is in de wiki )
 • ZoekPagina of ga naar de lijst met NieuwstePagina's
 • er is ook nog een lijst met de MeestBezochtePagina's, MeestGewijzigdePagina's en recent GewijzigdePagina's

PaginaMaken:

Je kunt een pagina maken door ze te noemen in de tekst van een bestaande pagina. Een wikipagina benoem je door gebruik te maken van CamelCase of door de naam tussen vierkante haken te zetten ( [] ).

Bijvoorbeeld:

 • MijnWikiPagina(Camel Case)
 • [Mijn wikipagina] (tussen vierkante haken)

Tekst met een wikipaginanaam zal gevolgd worden door een '?'. Hierop klikken start de bewerkmodus voor die pagina. Voer je tekst in, bewaar hem en je hebt een nieuwe wikipagina.

Wiki-opmaak:
Elke pagina binnen een wiki kan eenvoudig bewerkt worden met wiki-opmaak.

Paragrafen

 • indelen in paragrafen doe je door lege regels in de tekst te zetten
 • gebruik drie procenttekens %%% om een nieuwe regel te krijgen
 • als je je tekst laat voorafgaan door spaties of tabs, dan zal deze inspringen

!! Titels

 • gebruik een uitroepteken ! aan het begin van een regel om een kleine titel te krijgen
 • !! voor iets groter
 • !!! voor grote titels

Tekststijl

 • om tekst te beklemtonen zet je hem tussen 2 enkele aanhalingstekens '' (ziet er gewoonlijk als italic uit)
 • tekst wordt vet met twee underscores __ (of als hij ingesloten is door twee sterretjes **)
 • om tekst groot te maken omsluit je hem met hekjes ##
 • op dezelfde manier kun je kleine tekst krijgen door "ยตยต" te gebruiken
 • een schrijfmachinelettertype krijg je als je de tekst tussen twee gelijkheidstekens zet

Lijsten

 • begin een lijn met een sterretje * om een lijst te starten
 • gebruik # als je een genummerde lijst wil maken
  1. je kunt onderverdelingen in je lijsten aanbrengen
  2. opeenvolgende punten van de lijst moeten met dezelfde mix van * en # beginnen

Hyperlinks

 • voeg gewoon een WikiWoord in je tekst om een nieuwe hyperlink te maken
 • sluit wat woorden in tussen [rechte haken] om een hyperlink te maken die niet met geldige WikiWoorden geschreven is
 • in een tekst wordt elk geldig internetadres (dat begint met http://) zoals http://voorbeeld.com automatisch aanklikbaar.
 • Sluit een www-adres of een wikilink in tussen rechte haken en geef het een mooi titeltje door aanhalingstekens of het | teken te gebruiken
  • [titel | http://voorbeeld.com]
  • [WikiWoord "titel"] of ["titel voor" Wikilink]
 • als je een WikiWoord of een http://www-addres (of [iets anders] tussen vierkante haken) geen hyperlink wil laten worden, zet er dan een uitroepteken of een tilde voor
  • !Geen Hyperlink, ~GeenHyperlink
  • ![geen hyperlink], !http://geenlink.org/

Tabellen met |

sluit woorden op tussen het lijnkarakter
om een tabelstructuur te kunnen bouwen
browsers laten gewoonlijk de ontbrekende cellen weg

Laat altijd een lege lijn voor en achter een tabel, zodat hij los komt van de andere tekst en een eigen paragraaf vormt.

Afbeeldingen

 • om afbeeldingen in een pagina in te voegen, kun je het absolute internetadres tussen vierkante haken zetten, zoals [http://www.voorbeeld.com/pics/image.png]
 • als alternatief kun je ook de uploadfunctie gebruiken.

Meer weten?

Er zijn nog meer mogelijkheden. Bekijk de Erfurt Wiki Homepage voor meer opmaakmogelijkheden.

Camel Case:
CamelCase beschrijft hoe WikiWoorden eruit zien. Meerdere woorden, aan elkaar geschreven en elk woord begint met een hoofdletter. De afwisseling van hoofdletters en kleine letters lijkt een beetje op de bulten van kamelen.

Deze manier van links maken wordt soms ook BumpyText genoemd.

Hoewel sommige taalpuristen niet van Wiki houden omwille van dat naamschema, is het toch erg gebruikelijk in de computerwereld en veel gebruikt door informatici.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English