Brontypes

Moodle ondersteunt een hele reeks verschillende types bronnen, waarmee je nagenoeg alle mogelijke webinhoud aan je cursussen kunt toevoegen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English