Waar/Onwaar vragen

Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) kun je Waar of Onwaar antwoorden.

Als feedback is ingeschakeld, kun je een geschikte boodschap tonen nadat de test volledig beantwoord en ingezonden is.

Bijvoorbeeld:
Als het juiste antwoord "Onwaar" is, maar er wordt "Waar" geantwoord (ze hebben het dus mis) dan wordt de feedback getoond die bij "Waar" is ingegeven.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English