Openen en sluiten van de test

Je kunt vastleggen wanneer de test toegankelijk is om af te leggen.

Voor de openingstijd en na de sluitingstijd kan de test door de leerlingen niet bekeken worden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English