Kort antwoord vragen

Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) moet je een woord of een korte zin typen.

Er kunnen meerdere mogelijke antwoorden gegeven worden, eventueel met een verschillende score. Antwoorden kunnen al dan niet hoofdlettergevoelig zijn. Als hoofdlettergevoeligheid is ingeschakeld, dan kun je verschillende scores toekennen aan "Nederlands" of "nederlands".

Je kunt het asterixteken (*) als jokerteken gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld be*ing om elk woord goed te keuren dat begint met "be" en eindigt met "ing". Als je echt een asterix als antwoord wil krijgen, gebruik dan de backslash op deze manier: \*

Zonder jokertekens worden de antwoorden op de letter nagekeken. Wees dus voorzichtig met je spelling!

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English