Elke poging bouwt voort op de vorige

Als meerdere pogingen toegestaan worden en deze instelling wordt op ja gezet, dan zal elke nieuwe poging de resultaten van de vorige poging bevatten. Dit maakt het mogelijk een begonnen test later verder af te werken.

Om bij elke poging een lege test te tonen, kies je Nee voor deze instelling.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English