Willekeurige korte antwoorden koppelen

Na een (optionele) inleiding, wordt de leerling een aantal deelvragen aangeboden en een reeks antwoorden. Voor elke vraag is er een juist antwoord.

De leerling moet de antwoorden selecteren en koppelen aan de deelvragen.

Elke deelvraag weegt even sterk door op het puntentotaal van de hele vraag.

De vragen en antwoorden worden willekeurig gehaald uit de set 'Kort antwoord'-vragen van de gekozen categorie. Elke keer de test wordt afgelegd verschijnen er andere vragen en antwoorden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English