Datasets voor vragen

Een dataset is een verzameling gegevens die gebruikt wordt om een vraag te maken (zoals een berekende vraag). De gegevens worden gebruikt om er een variable in de vraag mee te vervangen.

Je kunt een "private" dataset voor een specifieke vraag kiezen of een "herbruikbare" dataset die in alle vragen van één categorie kan gebruikt worden.

Als je een vraag maakt die datasets gebruikt, krijg je twee schermen te zien.

Met het eerste scherm wijs je een dataset toe aan elke variable van de vraag.

Met het tweede scherm kun je getallen aan de dataset toevoegen of uit de dataset verwijderen. De getallen die voor de individuele vragen gebruikt worden zullen uit deze set gehaald worden wanneer de vragen aan de leerlingen getoond worden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English