Numerieke vragen

Voor de leerling lijkt een Numerieke vraag op een Kort Antwoordvraag.

Het verschil is dat Numerieke vragen een foutenmarge toelaten. Dit maakt het mogelijk om een opeenvolgende reeks getallen als juist antwoord te aanvaarden.

Bijvoorbeeld, als het antwoord 30 is met een toegelaten foutenmarge van 5, dan wordt elk getal tussen 25 en 35 als juist aanvaard.

Numerieke vragen kunnen ook niet-hoofdlettergevoelige niet-numerieke antwoorden hebben. Dit is nuttig als het antwoord op de numerieke vraag iets is zoals N/A, +inf, -inf, NaN enz

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English