Koppelen

Na een (optionele) inleiding, wordt de leerling een aantal deelvragen aangeboden en een reeks antwoorden. Voor elke vraag is er een juist antwoord.

De leerling moet de antwoorden selecteren en koppelen aan de deelvragen.

Elke deelvraag weegt even sterk door op het puntentotaal van de hele vraag.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English