Importeren van "Aiken" bestandsopmaak

Het Aiken format is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te maken vanuit een duidelijk en voor mensen leesbare opmaak. Hier zie je een voorbeeld van de opmaak:

Wat is het juiste antwoord op deze vraag?
A. Is dit het juiste?
B. Misschien dit antwoord?
C. Mogelijk ook dit antwoord?
D. Dit moet het zijn!
ANSWER: D

Welke ELO heeft het meeste importformaten voor testen?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

De vraag moet helemaal op één lijn staan.

Elk antwoord moet beginnen met één letter, gevolgd door een punt '.' of een haakje ')', dan een spatie.

De antwoordlijn moet onmiddellijk volgen, beginnen met "ANSWER:" en dan de juiste letter.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English