Vragen stellen

Een goede manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hen er een vraag over stellen. Als iemand je een goede vraag stelt, kan je dat echt helpen om informatie te verwerken, je bestaande ideeën te evalueren en nieuwe ideeën te creëren.

Het stellen van vragen die speciaal bedoeld zijn om anderen te helpen met leren is bekend als de Socratische methode, genoemd naar Socrates uit het oude Griekenland.

De Socratische methode vereist dat je heel goed luistert naar de anderen, zodat je je vraag behulpzaam, opbouwend en hopelijk niet confronterend kunt formuleren.

Enkele voorbeelden van zulke vragen:

Vragen naar verduidelijking

 • Wat bedoelde je toen je zei dat ______?
 • Wat is je belangrijkste punt?
 • Wat is het verband tussen_____ en _____?
 • Kun je dat anders formuleren?
 • Eens kijken of ik je goed begrijp: bedoel je _____ of ______?
 • Hoe staat dit in verband met ons probleem/discussie/uitgangspunt?
 • Marie, kun je in je eigen woorden samenvatten wat Jan net zei? ... Jan, bedoelde je dat?
 • Geef me eens een voorbeeld?
 • Zou _____ daar een goed voorbeeld van zijn?

Vragen die naar veronderstellingen peilen

 • Wat veronderstel je hier?
 • Wat veronderstelt Marie?
 • Wat kunnen we in de plaats aannemen?
 • Je schijnt te veronderstellen dat _____. Begrijp ik je goed?
 • Al je argumenten steunen op het idee dat _____. Waarom heb je je argumenten gebaseerd op _____ in plaats van op _____?
 • Je schijnt _____ aan te nemen. Hoe rechtvaardig je die toegeving?
 • Is dat altijd het geval? Waarom denk je dat die veronderstelling hier opgaat?
 • Waarom zou iemand dat aannemen?

Vragen die peilen naar de redenen en het bewijs

 • Kun je ons je motieven uitleggen?
 • Hoe pas je dat toe op dit geval?
 • Is er een reden om aan dat bewijs te twijfelen?
 • Wie kan er weten of dat waar is?
 • Wat zou je zeggen tegen iemand die zei dat ____?
 • Kan iemand anders een bewijs leveren voor dat standpunt?
 • Door welke redenering kwam je tot die conclusie?
 • Hoe kunnen we te weten komen wat juist is?

Vragen over standpunten

 • Wat suggereer je daarmee?
 • Waneer je _____ zegt, suggereer je dan _____?
 • Indien dat gebeurd zou zijn, wat zou er als gevolg daarvan nog kunnen gebeuren? Waarom?
 • Wat zou dat als gevolg hebben?
 • Zou dat zeker en vast gebeuren of alleen maar mogelijk/waarschijnlijk gebeuren?
 • Geef eens een alternatief?
 • Als _____ en _____ waar zijn, Wat zou er dan nog waar kunnen zijn?
 • Als we zeggen dat ____ ethisch verantwoord is, wat dan met _____?

Vragen die peilen naar implicaties en gevolgen

 • Hoe kunnen we dat te weten komen?
 • Wat doet deze vraag veronderstellen?
 • Zou _____ deze vraag anders stellen?
 • Hoe zou iemand deze vraag kunnen oplossen?
 • Kunnen we deze vraag wel opsplitsen?
 • Is deze vraag duidelijk? Begrijpen we ze?
 • Is deze vraag moeilijk te beantwoorden? Waarom?
 • Zijn we het er allemaal over eens dat dit de vraag is?
 • Welke vragen moeten we eerst beantwoorden om deze vraag te kunnen beantwoorden?
 • Hoe zou _____ de kwestie verklaren?
 • Waarom is deze kwestie belangrijk?
 • Is dit de belangrijkste vraag of is er nog een onderliggende vraag?
 • Kun je zien hoe dit in verband zou kunnen staan met ________?

Vragen overgenomen van Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Schrijf zorgvuldig Hulp hierbij

Lees zorgvuldig Hulp hierbij

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English