Leerling mag de les opnieuw doen

Deze instelling bepaalt of de leerlingen de les meer dan eens kunnen doormaken of slechts één keer. De leraar kan beslissen of deze les materiaal bevat dat de leerlingen erg grondig moeten kennen. In dat geval moet het herhaald bekijken van de les toegelaten worden. Als het materaal eerder gebruikt wordt om te testen, dan kun je er beter voor kiezen de les maar één keer te laten doornemen.

Als de leerlingen de les mogen overdoen, dan wordt voor de cijfers in de cijfertabel hun beste poging gekozen. Nochtans worden voor de vragen analyse altijd de antwoorden van de eerste pogingen genomen. De volgende antwoorden worden genegeerd.

Merk op: de Vraaganalyse gebruikt altijd de antwoorden van de eerste poging van de les. De volgende pogingen worden genegeerd.

De standaardinstelling van deze optie is Ja, wat wil zeggen dat leerlingen de les opnieuw mogen doornemen. Waarschijnlijk moet deze optie slechts in uitzonderlijke gevallen op Nee gezet worden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English