Vraagoptie

Enkele vraagtypes hebben een optie die ingeschakeld kan worden door deze checkbox aan te vinken. De vraagtypes en de bedoeling van de opties worden hier in detail overlopen.

  1. Meerkeuzevragen Er is een variant op de meerkeuzevragen die "Meerkeuzevraag met meerdere antwoorden" genoemd wordt. Als de vraagoptie aangevinkt is, dan wordt de leerling verwacht alle juiste opties te selecteren uit de aangeboden set antwoorden. In de vraag kun je al dan niet aangeven hoeveel antwoorden uit de set juist zijn. Bijvoorbeeld: "Welke van de volgende personen waren Amerikaanse presidenten?" tegenover "Kies de twee Amerikaanse presidenten uit de onderstaande lijst.". Het aantal juiste antwoorden kan van één tot een willekeurig aantal zijn. (Meerkeuzevragen met de mogelijkheid om meerdere antwoorden te kiezen en waar maar één antwoord juist is, dat kan ook: het geeft de leerling de mogelijkheid meerdere antwoorden aan te duiden, terwijl een gewone meerkeuzevraag die mogelijkheid niet geeft.)

  2. Kort antwoord Standaard is hoofdlettergevoeligheid uitgeschakeld. Als de vraagoptie is aangevinkt, dan wordt er bij de verbetering met hoofdletters rekening gehouden.

  3. De andere vraagtypes gebruiken de vraagopties niet.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English