Overzicht

 1. Een les is opgebouwd uit een aantal pagina's en optioneel een aantal vertakkingentabellen.
 2. Een pagina bevat wat inhoud en eindigt gewoonlijk met een vraag, vandaar de naam vragenpagina.
 3. Elke pagina heeft gewoonlijk een set antwoorden.
 4. Bij elk antwoord hoort een kort stukje tekst dat getoond wordt nadat het antwoord gekozen wordt. Dat stukje tekst wordt de respons genoemd.
 5. Met elk antwoord is er ook een ga naar geassocieerd. De ga naar kan relatief - deze pagina, volgende pagina - of absoluut zijn - de pagina is gespecifieerd in de les of het is het einde van de les.
 6. Als standaardinstelling spring je door het eerste antwoord te kiezen naar de volgende pagina in de les. De andere antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als hij het eerste antwoord niet kiest.
 7. De volgende pagina wordt bepaald door de logische volgorde van de les. Dit is de volgorde van de pagina's zoals de leraar ze ziet. Deze volgorde kan veranderd worden door pagina's te verplaatsen binnen de les.
 8. De les heeft ook een navigatievolgorde. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Die wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen niet anders dan standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk op elkaar gelijken). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.
 9. De leerlingen krijgen de antwoorden altijd in willekeurige volgorde te zien. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond). De uitzondering is het setje antwoorden voor koppelvragen: hier worden de antwoorden in dezelfde volgorde getoond als waarin de leraar ze ingebracht heeft.
 10. Het aantal antwoorden kan variëren van pagina tot pagina. Zo is het bijvoorbeeld toegelaten dat sommige pagina's eindigen met een waar/niet waar vraag, terwijl andere pagina's vragen hebben met één juist antwoord en drie afleiders.
 11. Het is mogelijk om een pagina zonder antwoorden op te zetten. De leerlingen krijgen dan een ga verder link te zien in de plaats van de lijst antwoorden.
 12. Om op de lessen cijfers te kunnen geven, zijn juiste antwoorden diegene die springen naar pagina's verder in de logische volgorde dan de huidige pagina. Foute antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje terug in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde niet veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.
 13. Vragen kunnen meer dan één juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antwoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend zijn).
 14. Wanneer de leraar de les bekijkt, dan ziet hij dat de juiste antwoorden onderlijnde labels hebben.
 15. Vertakkingentabellen zijn pagina's waarop een aantal links naar andere pagina's in de les getoond worden. Een les begint met een vertakkingentabel die als Inhoudstafel dienst doet.
 16. Elke link in een vertakkingentabel heeft twee onderdelen: een beschrijving en de titel van de pagina waarnaar gesprongen moet worden.
 17. Een vertakkingentabel verdeelt de les in een aantal takken (of secties). Elke tak kan een aantal pagina's bevatten (die waarschijnlijk allemaal bij hetzelfde onderdeel horen). Het eind van een tak wordt gewoonlijk door een Einde vertakking-pagina afgesloten. Dit is een speciale pagina die de leerling terug naar de vorige vertakkingentabel brengt. (De "Keer terug"-link op de einde vertakking-pagina kan indien nodig veranderd worden door de pagina te bewerken.)
 18. Er kan meer dan één vertakkingentabel in een les gezet worden. Bijvoorbeeld, een les kan zo gestructureerd worden dat bepaalde gespecialiseerde onderdelen zijtakken worden binnen de takken van het hoofdonderwerp.
 19. Het is belangrijk de leerlingen een manier te geven om de les te beëindigen. Dit kan gedaan worden door een "Einde van de les"-link te zetten in de hoofdvertakkingentabel. Die springt naar de Einde van de les-pagina. Een andere optie is de laatste vertakking van de les (hier is "laatste" in de logische ordening bedoeld) te laten springen naar het einde van de les, dus deze vertakking niet te laten eindigen met een Einde vertakking-pagina.
 20. Als een les één of meer vertakkingentabellen bevat is het een goed idee om de parameter "Minimum aantal vragen" op een redelijke waarde te zetten. Dit stelt dan een kleiner aantal in op het aantal pagina's dat de leerling moet bekeken hebben voor het cijfer berekend wordt. Zonder deze parameter zou een leerling één enkele tak kunnen afwerken, alle vragen correct beantwoorden en de les verlaten met een maximumcijfer.
 21. Wanneer er een vertakkingentabel aanwezig is dan heeft de leerling de mogelijkheid om dezelfde tak meer dan eens te bekijken. Het cijfer wordt echter berekend op het aantal unieke beantwoorde vragen. Het herhaaldelijk beantwoorden van eenzelfde set vragen zal het cijfer niet beïnvloeden. (het omgekeerde is echter wel waar: het cijfer wordt verlaagd als het aantal bekeken pagina's meegerekend wordt wanneer in de berekening herhalingen opgenomen worden) Leerlingen krijgen een idee van hun vorderingen binnen de les door het tonen van details over hoeveel vragen ze al juist beantwoord hebben, het aantal pagina's dat ze al gezien hebben en hun cijfer voor elke vertakkingstabel van de les.
 22. Het einde van de les is bereikt door expliciet naar het einde te springen of door naar de volgende pagina te gaan vanuit de laatste (logische) pagina van de les. Wanneer het einde van de les bereikt is, zal de leerling een felicitatieboodschap krijgen en worden de cijfers getoond. Het cijfer is (het aantal juiste antwoorden / het aantal geziene pagina's) * het maximumcijfer van deze les.
 23. Als het einde van de les niet bereikt is, krijgt de leerling, wanneer hij de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of de les op te pikken waar hij het laatst juist geantwoord heeft.
 24. Voor lessen die herkansingen toelaten, kan de leraar kiezen om het eerste cijfer of het gemiddelde cijfer van alle pogingen te gebruiken als uiteindelijk cijfer voor de les. Dat cijfer wordt dan bijvoorbeeld op de pagina "Cijfers" getoond.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English