Actie na juist antwoord

De normale actie is gewoon de sprong te volgen zoals in het antwoord gespecifieerd is. In de meeste gevallen zal dit de volgende pagina van de les tonen. Een leerling wordt zo in logische volgorde door de les geleid, van begin tot einde.

Nochtans kan de lesmodule ook als een soort Flash Card-opdracht gebruikt worden. De leerling krijgt wat (optionele) informatie te zien en een vraag met standaard de keuzemogelijkheden in willekeurige volgorde. Er is geen begin, noch een einde aan de set. Gewoon een setje Flash Cards die één voor één getoond worden in willekeurige volgorde.

Deze optie maakt twee gelijkaardige varianten van Flash Cards mogelijk. De optie "Toon een ongeziene pagina" zorgt ervoor dat dezelfde pagina nooit meer dan één keer getoond wordt (zelfs als de leerling de vraag niet juist beantwoord heeft). De andere, niet standaard, optie "Toon een onbeantwoorde vraag" toont leerlingen ook pagina's die hem vroeger al getoond werden, maar waarvan hij de vraag fout beantwoordde.

In beide Flash Card-lessen kan de leraar ervoor kiezen om alle Flash Cards/pagina's te gebruiken of slechts een (willekeurige) set. Dit wordt ingesteld met de parameter "Aantal pagina's (Flash Cards)".

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English