Aantal te tonen pagina's (Flash Cards)

Deze pagina wordt alleen maar gebruikt in lessen met Flash Cards. De standaardwaarde is nul, wat betekent dat alle pagina's/Flash Cards in de les getoond worden. Door deze parameter op een andere waarde dan nul te zetten, worden slechts dat aantal pagina's getoond. Als dat aantal pagina's/Flash Cards getoond is, krijgt de leerling te zien dat het einde van de les bereikt is en wordt zijn cijfer getoond.

Als deze parameter op een getal groter dan het aantal pagina's in de les is ingesteld, dan wordt het einde van de les bereikt als alle pagina's getoond zijn.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English