Maximum aantal antwoorden in een les

Deze waarde bepaalt het maximum aantal antwoorden dat een leraar kan gebruiken. De standaardwaarde is 4. Als de les enkel waar/onwaar-vragen gebruikt, dan kun je deze optie beter op 2 zetten.

Deze parameter bepaalt ook het maximum aantal vertakkingen die gebruikt kunnen worden in de vertakkingentabel.

Het is veilig om deze instelling te wijzigen in een les die al inhoud bevat. Wanneer je een vraag met vele keuzes of een grote vertakkingentabel wil toevoegen zal het veranderen van deze parameter zelfs nodig zijn. Na het invoeren van deze (uitzonderlijke) vraag of van deze vertakkingentabel kan deze parameter terug gewijzigd worden naar een "standaardwaarde".

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English