"ga naar"-link

Elk antwoord heeft een "ga naar"-link. Wanneer een antwoord gekozen is, dan krijgt de leerling de repons te zien en daarna ziet hij de pagina die opgevraagd wordt door de "ga naar"-link. Deze link kan zowel relatief als absoluut zijn. Relatieve links zijn Deze pagina en Volgende pagina. Deze pagina betekent dat de leerling de huidige pagina terug ze zien krijgt. Volgende pagina toont de pagina die volgt op de vorige pagina in de logische volgorde van de pagina's. Een absolute paginalink wordt gekozen door de titel van de pagina te kiezen.

Merk op dat een (relatieve) Volgende pagina "ga naar"-link een andere pagina kan tonen nadat pagina's verplaatst zijn, terwijl de "ga naar-links" die titels gebruiken altijd dezelfde pagina blijven tonen, ook nadat pagina's verplaatst zijn.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English