Importeren van vragen uit een bestand

Met deze functie kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een formulier.

Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:

GIFT

GIFT is het meest uitgebreide importformaat beschikbaar voor het importeren van Moodle-vragen vanuit een tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle-vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt meerkeuzevragen, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor het gatentekstformaat. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in één tekstbestand en de opmaak ondersteunt ook commentaar, vraagnamen, feedback en procentuele weging van cijfers. Hieronder enkele voorbeelden:

Wie is er begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}

Grant is {~begraven =bijgezet ~levend} in Grants tombe.

Grant is begraven in Grants tombe.{FALSE}

Wie is begraven in Grants tombe?{=niemand =helemaal niemand}

Wanneer werd Ulysses S. Grant geboren?{#1822:1}

Meer info over "GIFT"

Aiken

De Aiken bestandsopmaak is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te creëren door gebruik te maken van een duidelijk, voor mensen leesbare opmaak. Hieronder een voorbeeld van de opmaak:

Wat is het doel van eerste hulp?
A. Levens redden, verdere kwetsuren voorkomen, goede gezondheid bewaren
B. Medicijnen toedienen aan een gekwetste of gewonde persoon
C. Verdere kwetsuren voorkomen
D. Slachtoffers die hulp zoeken helpen
ANSWER: A

Meer info over "Aiken"

Gatentekst

Elk antwoord wordt gescheiden door een tilde (~). Het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=). Tussen de vragen moet je één vrije regel laten. Enkele voorbeelden:

Meerkeuzevragen

Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we {=anatomie ~wetenschappen ~reflexen ~experimenten} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons leven.

Meer info over "Gatentekst"

AON

Dit is hetzelfde als het 'Gatentekst'-formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd worden in koppelvragen

Het formaat is genoemd naar een organisatie die de ontwikkeling van testen gesponsord heeft.

1 m is gelijk aan ...
{
=100 cm;
~1 cm;
~10 cm;
~1000 cm;
}

Blackboard

Met deze module kun je vragen importeren die in het exportformaat van Blackboard gemaakt zijn. Het steunt op XML-functies die door PHP gecompileerd worden.

Meer info over "Blackboard"-formaat

WebCT

Deze module kan vragen importeren vanuit het tekstgebaseerde vragenformaat van WebCT.

Meer informatie over het "WebCT"-formaat

Course Test Manager

Deze module kan vragen importeren die bewaard zijn in een Course Test Manager toetsenbank. Het steunt op verschillende manieren om de testbank, die in een Microsoft Access databank zit, te koppelen. De manier hangt ervan af of je Moodle-installatie op een Microsoft of op een Linux webserver loopt.

Op Windows laat het je gewoon je access databank uploaden zoals je gelijk welk ander gegevensbestand zou importeren.

Op Linux moet je eerst een windowsmachine installeren op hetzelfde netwerk als de Course Test Manager databank en een stukje software installeren, nl de ODBC Socket Server, die XML gebruikt om data door te zenden naar Moodle op de Linux server.

Lees best eerst de volledige documentatie voor je deze importfilter gebruikt.

Meer info over het "CTM"-formaat

Ingebedde antwoorden (Cloze)

Met dit importformaat kun je slechts één soort vragen importeren: de ingebedde antwoorden (ook bekend als "cloze")

Meer informatie over het "Cloze"-formaat

Aangepast

Als je je eigen opmaak hebt die geïmporteerd moet worden, dan kan je dit bouwen door mod/quiz/format/custom.php te bewerken.

De hoeveelheid nieuwe code die je moet maken is klein - juist genoeg om een stukje tekst om te zetten in een vraag.

Meer info over het aangepast formaat

Er zijn nog meer formaten in ontwikkeling, zoals WebCT, IMS, QTI en gelijk welk formaat dat uitgewerkt wordt door Moodle-gebruikers!

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English