Cijfer voor de les

Deze waarde bepaalt het maximumcijfer dat gegeven kan worden voor deze les. Het bereik is van 0 tot 100%. Deze waarde kan op elk moment gewijzigd worden. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de overzichtstabel en op de cijfers die via verschillende lijsten aan de leerlingen getoond worden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English