Beoordelingen

Elk bericht kan beoordeeld worden door gebruik te maken van een beoordelingsschaal, gebaseerd op de separate and connected knowing- theorie.

Deze theorie kan je helpen om de menselijke interacties op een nieuwe manier te bekijken. Zij beschrijft twee methodes waarmee geleerd kan worden uit onze omgeving en hoe we onze omgeving kunnen beoordelen.

Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende mate en op verschillende momenten door elkaar gebruikt, is het nuttig om je als voorbeeld twee mensen voor de geest te halen: één die vooral een "separate knower" is (Jan) en een tweede die vooral "connected knower" is (Marie).

 • Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekken in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft kritisch tegenover nieuwe ideeën, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraren of eigen ervaringen. Jan is een separate knower.
 • Marie is gevoelig tegenover anderen. Ze is toont veel empathie, luistert actief en stelt vragen tot ze zich met de anderen verbonden voelt en de dingen begrijpt vanuit hun standpunt. Ze leert door de ervaringen te delen die geleid hebben tot de kennis die ze bij anderen vindt. Als ze met anderen praat, zal ze de confrontatie vermijden. Als ze kan, zal ze anderen proberen te helpen met logische suggesties. Marie is een sterke connected knower.

Heb je opgemerkt dat in deze voorbeelden de separate knower een man is en de connected knower een vrouw ? Sommige studies hebben statistisch aangetoond dat het inderdaad zo is, al kan elk individu zich gelijk waar in het spectrum tussen deze twee uitersten bevinden. Voor een efficiënt samenwerkende groep leerlingen is het best dat iedereen beide methodes van leren kan gebruiken. In sommige situaties, zoals op een online forum, kan één enkel bericht van een persoon, één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van elke bijdrage te plaatsen op deze schaal is om:

 1. je te helpen nadenken over deze dingen als je de bijdrage van iemand leest.
 2. feedback te geven aan de schrijver van de bijdrage over hoe hij door anderen gezien wordt.

De resultaten worden niet gebruikt om de leerlingen op een of andere manier te beoordelen, ze worden alleen gebruikt om de communicatie en het leren te verbeteren.


Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is, kun je onderstaande referenties naar werken van de auteurs die deze ideeën ontwikkeld hebben eens bekijken:

 • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.
 • Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.
 • Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.
 • Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &
 • Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by “Women’s Ways of Knowing” (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.
 • Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.
 • Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English