Bijlage

Als je wil kan je ÉÉN bestand vanuit je eigen computer aan je bericht hangen. Dit bestand wordt dan geüpload naar de server en bewaard bij je bericht.

Dit is bijvoorbeeld nuttig als je een afbeelding of een Word-document wil delen.

Het bestand kan van gelijk welk type zijn, maar je gebruikt best de standaard extenties (drie letters na de punt in de naam), zoals .doc voor een Word document, .jpg of .png voor een afbeelding enz. Dit maakt het voor anderen gemakkelijker om je bestand te downloaden en te bekijken in hun browser.

Als je een bericht wijzigt en een nieuw bestand als bijlage post, dan zal de vorige bijlage voor dat bericht vervangen worden.

Als je een bericht met een bijlage wijzigt en het veld voor de bijlage leeg laat, dan zal de oorspronkelijke bijlage behouden blijven

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English