Aantal vereiste items

Het aantal items die een deelnemer verplicht moet invoeren. Je leerlingen zullen een waarschuwing te zien krijgen als ze de databank bekijken en nog niet dit vereiste aantal items toegevoegd hebben.

De activiteit zal ook niet als volledig afgewerkt beschouwd worden, zolang de leerling het vereiste aantal items niet heeft ingevoerd.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English