Maximum aantal items

Het maximum aantal items dat een leerling hier mag invoeren.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English