Importeren met een CSV bestand

CSV betekent Comma-Separated-Values en is een algemeen gebruikte bestandsopmaak voor het uitwisselen van informatie.

De verwachte bestandsopmaak is een tekstbestand met een lijst met veldnamen op de eerste regel. Daarna volgen dan de gegevens, één record per lijn.

Het scheidingsteken tussen de velden is standaard een komma en het insluiten van velden is standaard niet ingesteld (met insluiten van velden wordt bedoeld dat er tekens voor en na elk veld staan).

Record worden gescheiden door ze op een nieuwe regel te zetten (door op de enter-toets te drukken in een tekst editor). Tabs kunnen gespecifieeerd worde door \t te gebruiken en nieuwe regels kun je specifieren met \n.

Voorbeeld:

  naam,grootte,gewicht
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

Waarschuwing: sommige veldtypes worden niet ondersteund.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English