Opdrachttypes

Er zijn een groeiend aantal opdrachttypes beschikbaar:

Offline opdracht

Deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden. Dat kan op papier of ergens anders op het web.

De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraren kunnen echter wel cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.


Online activiteit

Dit opdrachttype vraagt leerlingen een tekst te bewerken, waarbij de ingebouwde tekstverwerker gebruikt kan worden. Leraren kunnen de tekst on line beoordelen en kunnen zelfs tekst toevoegen of wijzigen.

(Als je oudere versies van Moodle gewoon bent, dan zul je merken dat dit opdrachttype hetzelfde doet als de logboekmodule deed.)


Upload een bestand

Met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een Word-document zijn, een afbeelding, een hele website in een zip-bestand. Leraren kunnen de inzendingen online beoordelen.


Geavanceerd uploaden van bestanden

Met dit opdrachttype kun je elke deelnemer één of meerdere bestanden van gelijk welk type laten uploaden. Dit kunnen documenten zijn, gemaakt met een tekstbewerker, afbeeldingen, een gezipte website of gelijk wat je hen vraagt in te zenden.

Met dit type kun je ook meerdere antwoordbestanden laten uploaden. Die bestanden kunnen geüpload worden voor het eigenlijke insturen van de opdracht.

Deelnemers kunnen ook een notitie invoegen die de ingestuurde bestanden beschrijft, de vooruitgang in de opdracht beschrijft of gelijk welke andere informatieve tekst voor de leraar.

Het insturen van dit soort opdracht moet manueel afgerond worden door de deelnemer. Je kunt op elk moment de status bekijken: onafgewerkte opdrachten staan gemarkeerd als klad. Elke ingestuurde opdracht zonder beoordeling kan je terug naar de kladwerkstatus zetten.


Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English