Opdrachttypes

Er zijn verschillende soorten opdrachten.

Offline activiteit - deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden. De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraren kunnen echter wel cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.

Upload een bestand - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een Word-document zijn, een afbeelding, een hele website in een zip-bestand. Leraren kunnen de inzendingen on line beoordelen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English