Beschikbare onderzoeken

Op dit ogenblik biedt Moodle twee specifieke types van onderzoeken (toekomstige versies zullen het mogelijk maken dat je je eigen onderzoeken maakt).

De beschikbare onderzoeken zijn gekozen omdat ze uiterst geschikt zijn voor het evalueren van elektronische leeromgevingen die de construcitvisme pedagogie gebruiken. Ze zijn nuttig om bepaalde trends die optreden bij je deelnemers te herkennen. (Om een verslag te zien waar deze gebruikt zijn voor een gedetailleerde analyse kun je gaan kijken op http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey

De COLLES bestaat uit 24 korte uitspraken, gegeroepeerd in zes schalen. Elk van hen helpt ons een sleutelvraag te beantwoorden over de kwaliteit van de elektronische leeromgeving:

Relevantie Hoe relevant is on-line leren voor de beroepsuitoefening van de student?
Reflectie Stimuleert het on-line leren het kritisch denken over zichzelf?
Interactiviteit Hoever gaan de inspanningen van de student in on-line eductieve dialogen?
Ondersteuning van de leraar Hoe goed slagen leraren er in hun studenten te laten deelnemen in on-line leren?
Ondersteuning van klasgenoten Wordt er begripsvolle en aanmoedigende ondersteuning gegeven door medestudenten?
Interpretatie Begrijpen leraren en studenten elkaars on-line communicatie?

Het ondersteunen van het dynamische uitgangspunt van het leren is een nieuwe theorie uit de kennisleer: sociaal constructivisme, die de leerling als actieve vormer van concepten binnen een sociaal interactieve leeromgeving afbeeldt. Sociaal constructivisme is epistemologie, of een kennisleer, waarin de leerlingen gezamelijk reflecteren om samen tot nieuwe inzichten te komen, vooral in de context van gezamelijk onderzoek dat uitgaat van hun persoonlijke ervaringen.

Centraal voor deze samenwerking is de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van de student. Daarmee wordt bedoeld: de mogelijkheid om zich in te zetten in een open en kritische verhandeling samen met de leraar en met medestudenten. Deze verhandeling wordt gekenmerkt door een empathische richtlijn voor het construeren van wederkerig begrip, en een kritische houding ten opzichte van het onderzoeken van onderliggende veronderstellingen.

De COLLES is ontworpen om te meten wat jouw mogelijkheid is om de interactieve mogelijkheden van het internet uit te buiten om studenten warm te maken voor dynamische leeroefeningen.

Deze informatie is over genomen van de COLLES pagina. Je kunt meer informatie vinden over COLLES en de auteurs op: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey

De theorie van 'ways of knowing', oorpronkelijk uit het vakgebied van het geslachtsonderzoek (Belenky et al., 1986) geeft ons een onderzoeksinstrument om de kwaliteit van een uiteenzetting te meten binnen een samenwerkingsomgeving.

The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) is een instrument, ontwikkeld door Galotti et al. (1999) om de mate waarin een persoon een 'connected knower' (CK) of een 'separate knower' (SK) te meten.

Mensen met een hogere CK score hebben de neiging om leren leuker te vinden, en werken dikwijls gemakkelijker mee, zijn aangenamer en meer bereidt om te bouwen op de idee├źn van anderen. Diegenen met een hogere SK score hebben de neiging om een meer kritische en twistende houding aan te nemen naar leren toe.

Studies hebben aangetoond dat deze twee leerstijlen onafhankelijk zijn (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Meer nog, ze zijn slechts een weerspiegeling van leerhoudingen, niet van leercapaciteiten of intellectuele mogelijkheden.

Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English