Rollen

Een rol is een verzameling rechten die je een gebruiker in een bepaalde context geeft. Voor de hele site zijn mogelijke rechten opgemaakt.

Zo kun je bijvoorbeeld de rol "leraar" hebben, die leraars de toelating geeft om bepaalde dingen te doen en die andere acties verbiedt. Eens deze rol bestaat, kun je de rol toewijzen aan een gebruiker en zo deze gebruiker "leraar" maken voor die cursus. Je kunt die rol ook aan iemand toewijzen op het niveau van een cursuscategorie en hem zo leraar maken in alle onderliggende cursussen in die categorie of die rol toewijzen aan iemand in een forum en hem zo de mogelijkheden van een leraar geven, maar enkel voor dat forum.

Een rol heeft een naam nodig. Als je de naam in meerdere talen nodig hebt, dan kun je de multilang syntax gebruiken, zoals

  <span lang="en">Teacher</span> 
  <span lang="es_es">Profesor</span> 
  <span lang="nl">Leraar</span> 
  
Zorg er voor dat de filter "Meertalige inhoud" is ingeschakeld als je deze functie wil gebruiken.

De korte naam is nodig voor andere plugins in Moodle die je rolinstellingen nodig hebben (bv als je gebruikers upload met een bestand of wanneer je aanmeldingen instelt met een aanmeldingsplugin).

De beschrijving is gewoon om de rol in je eigen woorden te beschrijven, zodat iedereen een idee heeft waarvoor de rol dient of hoe die werkt.

Zie ook Contexten, Rechten, Rollen toewijzen en Rollen overschrijven.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English