Groepsmodus

Er zijn drie types van groepsmodus:

  • Geen groepen - er zijn geen subgroepen, iedereen is onderdeel van één grote groep
  • Gescheiden groepen - elke groep kan alleen zijn eigen groepsleden zien, alle anderen zijn onzichtbaar
  • Zichtbare groepen - elke leerling werkt binnen zijn eigen groep, maar kan de andere groepen ook zien

De groepsmodus kan op twee niveaus ingesteld worden:

1. Op niveau van de cursus
De groepsmodus die op het niveau van de cursus wordt ingesteld, wordt de standaardinstelling voor alle activiteiten die in de cursus worden aangemaakt

2. Op niveau van de activiteit
Elke activiteit die groepen ondersteunt kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als de cursus wordt ingesteld op "Verplicht groepsmodus" dan wordt de instelling op activiteitsniveau genegeerd.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English