Pad naar een map

De volledige syntaxis van het pad naar een map hangt af van je besturingssysteem:

In Windows-systemen gebruik je als pad iets als:

  • c:\program files\data\moodle
  • c:\documents and settings\moodle\temp\saved

In Unix-systemen gebruik je als pad iets als:

  • /usr/data/moodle
  • /home/moodle/tmp/saved

Merk op dat het gewoonlijk een goed idee is om te controleren of de map al bestaat. Soms kan Moodle een map maken wanneer het nodig is, maar dat is niet altijd zo.

Tenslotte, zorg ervoor dat je hoofdletters en kleine letters respecteert en zet achteraan nooit een schuine streep.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English