Activiteitenrapporten

Elke deelnemer van een cursus kan zijn activiteitenrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen de huidige cursus, net als lijsten van al zijn bijdragen. In deze rapporten zie je gedetailleerde logs.

Leraren hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel van elke deelnemer.

De toegang van leerlingen tot hun eigen rapporten wordt gecontroleerd door de leraar via de cursusinstellingen. Voor sommige cursussen kunnen deze rapporten nuttig zijn om de leerlingen te laten terugblikken op hun eigen inzet en aanwezigheid binnen de elektronische leeromgeving, voor andere cursussen kan dit overbodig zijn.

Een andere reden waarom je activiteitenrapporten zou af zetten, is dat het genereren van het rapport een grote serverbelasting kan veroorzaken. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het beter zijn om de optie te laten afstaan.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English