Cursusformaten in Moodle

LAMS format

Deze format maakt de Learning Activity Management System (LAMS) interface het centrale deel van de cursus. LAMS moet geïnstalleerd zijn door de beheerder om dit te kunnen gebruiken.

SCORM format

Deze format toont een SCORM package in de eerste sectie van je cursus. (De SCORM/AICC module voorziet een alternatieve manier om een scormpakket in een cursus te tonen.)

Weekformaat

De cursus wordt week per peek georganiseerd, met een duidelijke start- en einddatum. Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten kunnen over verschillende weken lopen, zoals opdrachten. Een online opdracht kan bijvoorbeeld gedurende twee weken vanaf de startdatum lopen.

Onderwerpformat

Dit formaat lijkt erg op de weekformat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is niet beperkt door een tijdslimiet. Je hoeft geen datums in te stellen.

Forumformat

Deze format is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van de cursus. Het is nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over cursussen gaan. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dienen als aankondigingenbord voor een departement.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English